O mně

 

Klementina Gáspárová

Jako bych se narodila s inspirací tmy. Od dětství a část dospělosti jsem označovala svůj život jako dobu temna. Zráním k dospělosti jsem přidala absolutní pozornost práci, podnikání a sportu, však velký důraz jsem kladla na dokonalost vlastní oběti. A proto, že neumím konat jinak než celou svou existencí, dotáhla jsem to hodně daleko. Až k vlastnímu psychickému vyčerpání a fyzickému kolapsu.

Ráda se dívám na situace z mnoha úhlů pohledu, mé tehdejší životní nastavení mělo velký punc dokonalosti. Dokonalosti v sebezničení a sebedestrukce.

Skrze fyzické i psychické pády jsem mohla poznat vnitřní části sanitek, lůžka v nemocnici i další atrakce, které zdravotnictví nabízí. V jiné úrovni jsem však pomalinku začala poznávat sama sebe. Pomalými krůčky jsem nejprve rozlišovala, co je pro mne a co pro mne není. Co si nechám a co opustím. Přestala jsem lhát svému okolí, abych pochopila, že lžu nejvíce sama sobě. Začala jsem vnímat i jiné zákony, než které nám jsou podsouvány. Všimla jsem si, že nemusím vše chápat, někdy stačí jen nechat to být a nedávat pozornost tomu, co mi neprospívá.

Prvně jsem šla do tmy v únoru 2019 na sedm dní. Odjížděla jsem s pocitem, že jsem dostala velký dar a nádhernou inspiraci. Za pár týdnů poté, jsem si uvědomila, že poskytovat prostor pro pobyt ve tmě je mou další cestou. V pozdních jarních dnech toho roku začal vznikat prostor pro terapii, kterou jsem nazvala ve chvíli, kdy jsem sama byla ve tmě, TMOU K SOBĚ.

Pobyty ve tmě provozuji od roku 2020. Vlastní pobyt jsem si dopřála, už ve své tmě, ještě (prozatím) dvakrát.

Dnes mohu s lehkostí povědět, že svou přítelkyni tmu znám z mnoha úhlů pohledu. Za každou částečku pohledu, za každý okamžik svého života, děkuji.

Jsem vedena k vlastní svobodě, radosti, však hlavně převzetí vlastní zodpovědnosti. Důvěřuji každému okamžiku života Klementinky. Z toho vycházející pravda je pak velmi jednoduchá. A právě k jednoduchosti mne vede má cesta.

A je mi ctí, že součástí mé cesty ke svobodě se staly pobyty ve tmě, kde mohu být její průvodkyní a zároveň inspirací.