O nás

 

Klementina Gáspárová

Jako bych se narodila s inspirací tmy. Od dětství a část dospělosti jsem označovala svůj život jako dobu temna. Zráním k dospělosti jsem přidala absolutní pozornost práci, podnikání a sportu, však velký důraz jsem kladla na dokonalost vlastní oběti. A proto, že neumím konat jinak než celou svou existencí, dotáhla jsem to hodně daleko. Až k vlastnímu psychickému vyčerpání a fyzickému kolapsu.

Ráda se dívám na situace z mnoha úhlů pohledu, mé tehdejší životní nastavení mělo velký punc dokonalosti. Dokonalosti v sebezničení a sebedestrukce.

Skrze fyzické i psychické pády jsem mohla poznat vnitřní části sanitek, lůžka v nemocnici i další atrakce, které zdravotnictví nabízí. V jiné úrovni jsem však pomalinku začala poznávat sama sebe. Pomalými krůčky jsem nejprve rozlišovala, co je pro mne a co pro mne není. Co si nechám a co opustím. Přestala jsem lhát svému okolí, abych pochopila, že lžu nejvíce sama sobě. Začala jsem vnímat i jiné zákony, než které nám jsou podsouvány. Všimla jsem si, že nemusím vše chápat, někdy stačí jen nechat to být a nedávat pozornost tomu, co mi neprospívá.

Prvně jsem šla do tmy v únoru 2019 na sedm dní. Odjížděla jsem s pocitem, že jsem dostala velký dar a nádhernou inspiraci. Za pár týdnů poté, jsem si uvědomila, že poskytovat prostor pro pobyt ve tmě je mou další cestou. V pozdních jarních dnech toho roku začal vznikat prostor pro terapii, kterou jsem nazvala ve chvíli, kdy jsem sama byla ve tmě, TMOU K SOBĚ.

Pobyty ve tmě provozuji od roku 2020. Vlastní pobyt jsem si dopřála, už ve své tmě, ještě (prozatím) dvakrát.

Dnes mohu s lehkostí povědět, že svou přítelkyni tmu znám z mnoha úhlů pohledu. Za každou částečku pohledu, za každý okamžik svého života, děkuji.

Na počátku roku 2023 jsem potkala Libora, tedy bytost s podobným nastavení. Už v průběhu roku 2022 jsem cítila, že další průvodce, někdo, s kým mohu sdílet prostory tmy, zkušenosti i prožitky s tím spojené, by se hodil. Dohodli a shodli jsme se velmi rychle.

Jsem vedena k vlastní svobodě, radosti, však hlavně převzetí vlastní zodpovědnosti. Důvěřuji každému okamžiku života Klementinky. Z toho vycházející pravda je pak velmi jednoduchá. A právě k jednoduchosti mne vede má cesta.

A je mi ctí, že součástí mé cesty ke svobodě se staly pobyty ve tmě, kde mohu být její průvodkyní a zároveň inspirací.

Libor
Váňa

Tma mi vstoupila do života v roce 2013. Setkal jsem se s člověkem, v jehož očích bylo cosi nepopsatelného. Klid a hloubka, přijetí, porozumění, jakési tiché volání. Tehdy jsem ještě netušil, jak moc mi v životě Tma pomůže, kolik milosti a moudrosti se tam skrývá. Toto tiché volání jsem naštěstí vyslyšel.

Do tmy jsem se pravidelně vracel a své pobyty postupně prodlužoval. Doposud jsem byl 7x, nejdéle na 7 týdnů, dohromady zatím 108 dní (6, 9, 12, 14, 50, 7, 10).

Své pobyty jsem zažíval v různých životních fázích (na začátku jako podnikatel/workoholik), na různou délku, s různými záměry, jinak připravený. Získal jsem tak velmi komplexní zkušenost, kterou mohu sdílet jak ve tmě, stejně jako přenést do každodenního života.

V roce 2018 jsem již pracoval jako průvodce terapií tmou na jiném místě. Mnoho hlubokých příběhů, různé délky, provázel jsem i 49 denní pobyt a mohl si tak celý sedmitýdenní proces projít znova „z druhé strany“.

V posledních letech jsem hodně cestoval a věnoval se spíše individuální práci s klienty a terapiím.

Hodně rád také vařím, občas i pro velké skupiny. Jídlo s klidem a s láskou připravené je samo o sobě velmi léčivé.

Tak jako před 10 lety, sama, neplánovaně, si mě Tma nyní opět zavolala skrze Klementinu a její nádherné prostory. Následoval jsem jen synchronicity a své srdce.

Roli průvodce vnímám jako něco, co mi bylo dáno, jako dar, dědictví, poslání. Jsem v hluboké vděčnosti, že můžu i touto cestou sdílet důvěru v život, své bohaté zkušenosti z vnitřního světa, stejně jako to, co se slovy vyjádřit nedá.

Více informací o mně a mých zkušenostech naleznete na mém webu www.liborvana.cz