O tmě

Obecně a velmi krátce - terapie tmou je velice stará metoda sebepoznání, vycházející z původní tradice yangtik, praktikované mnichy v Tibetu, kteří ve tmě zůstávali až sedm týdnů. Je založena na senzorické deprivaci - absenci smyslových podnětů z vnějšího prostředí. Smyslem pobytu je vlastní vůle, chceš-li sen, pocit, že je to tvá cesta, touha po poznání.

Klementinkou nazvané Tmou k sobě je o potřebě sebepoznání, zklidnění. Pro některé jen potřeba odpočinku, vypnutí, potřeba být někým opečováván a zároveň nerušen. Pobyt ve tmě může být pro inspiraci, pro nové nápady, načerpání nových sil, možná nových pohledů, shledání se sám se sebou, odpovědi na dávno vyřčené otázky i na otázky, které teprve přijdou. Tmavé klidové místo může být i časem na najití nové cesty, nastartování nového smyslu života.